Sistemul circulator, cel respirator si cel care asigura energia in corp sunt indispensabile vieții si dezvoltarii economice. Transportul, cu artele sale cheie de circulație, infrastructura de mediu, biodiversitatea, dar si sistemele inteligente de control al energiei au alocate 11,8 miliarde euro dinfonduri europene.

Sunt deschise apeluri pentru milliarde de euro, pentru fiecare dintre cele trei prioritați de infrastructura mare, transport, mediu, sistem energetic. Prezentam in cele ce urmeaza caracteristici esențiale, detalii despre acestea fiind disponibile pe site-ul:

http://www.fonduri-ue.ro/fonduri-europene.ro/poim

Alte apeluri sunt in pregatire. 654 milioane de euro fac obiectul a patru Ghiduri ale solicitanților lansate in luna aprilie, pentru sectoarele biodiversitate, deseuri, managementul riscului si calitatea aerului. Aceste finanțari sunt destinate sectorului public, dar, intr-o serie de cazuri, parteneriatele si subcontractarile isi vor avea rolul lor si va trebui urmate etape obligatorii de transparența in procesul deselecție. Axele programului pentru care s-au lansat ghiduri sunt sumarizate mai jos, cu accent pe obiectivele principale si pe potențialii beneficiari.

Calendarul de lansari poate fi urmarit la adresa:

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/INFRASTRUCTURA/POIM/calendare/Anexa.Februarie.2015.pdf

Prioritatea 1 - transportul beneficiaza de 3,4 miliarde de euro

Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului constituie prima axa a programului si are o alocare de 3,4 miliarde euro. Aceasta urmareste:

  • Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera TEN-T centrala (Potențialii beneficiari: aministratorulinfrastructurii de transport rutier de interes european si national,desemnat conform legislatiei in vigoare, cu atributii indezvoltarea proiectelor de investitii)
  • Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala (Potențialii beneficiari: administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislatiei in vigoare, cu atributii indezvoltarea proiectelor de investitii; parteneriate cu altipotentiali beneficiari; Ministerul Transporturilor; alte structuridesemnate prin ghidul solicitantului
  • Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pereteaua TEN-T central (potențialii beneficiari: administratorii canalelor navigabile si administratorii porturilor maritime sifluviale, desemnati conform legislatiei in vigoare, cu atributii in dezvoltarea proiectelor de investitii, parteneriate cu alti potentiali beneficiari, Ministerul Transporturilor)
  • Cresterea gradului de utilizare a transportului cu metroul in Bucuresti-Ilfov (potențiali beneficiarii: METROREX)

A doua prioritate majora urmareste dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil sieficient, iar alocarile sunt in valoare de 1,7 miliarde euro (Axa 2).

Miliarde pentru mediu

O serie de finanțari nerambursabile specializate urmaresc imbunatațirea infrastructurii de mediu, a managementului deseurilor, prevenirea si gestionarea riscurilor.

2,89 miliarde euro pentru infrastructura deseuri (Axa3)

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor are o alocare semnificativa, de aproximativ trei miliarde euro si urmareste: reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in România, dar si cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Biodiversitatea primeste 425 miliarde euro (Axa 4)

Autoritațile urmaresc protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric. in acest caz, trei categorii de acțiuni sunt țintite:

  • Cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare
  • Reducerea suprafetelor poluate istoric
  • Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate Jumatate de milliard pentru prevenirea si gestionarea riscurilor (Axa 5)

Peste 478,7 milioane de euro au fost alocate pentru reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice, in principal de inundatii si eroziune costiera este unul dintre obiective.

Deasemenea, un alt obiectiv este cresterea nivelului de pregatire pentru o reacție rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de intervenție.

Promovarea energiei curate si eficientei energetice invederea susținerii unei economii cu emisii scazute de carbon (Axa 6)

Suma alocata este de 197,32 milioane euro si proiectele ar trebui sa vizeze cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal). in acest caz, potențiali beneficiari ar fi unitati administrativ teritoriale in raza carora exista potential de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasa/biogaz, dar si societati comerciale care au ca activitate producerea de energie inscopul comercializarii.

Un alt obiectiv este reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, caz in care beneficiarii potențiali sunt marii consumatori industriali de energie.

Deasemenea, operatorii de distributie pot accesa fonduri pentru reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor, in timp ce producatorii industriali sau administratorii unui parc industrial pot obține finanțari europene pentru unitați de cogenerare de inalta eficienta.

Prioritațile axelor 7 si 8 se refera la cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate (249,478 milioane euro), respectiv la sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale (68 miliarde euro).

Detalierea acțiunilor este disponibla pe pagina specializata a MFE, la adresa: 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014